Opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami, które powstały podczas tworzenia Branżowego Centrum Kompetencji...

 

SIERPIEŃ 2010

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii tworząc Branżowe Centrum Kompetencji w zakresie Informatyki, służące wzmocnieniu relacji pomiędzy światem nauki a przemysłem dokonało badania zainteresowania przedsiębiorstw.
Poproszono przedsiębiorców z sektora informatycznego o wskazanie  najciekawszych  obszarów potencjalnej współpracy z ekspertami z Uczelni i określenie poziomu tego zainteresowania.

Oto wyniki: 

wspolpraca_z_uczelnia

Mimo, iż grupa przedsiębiorstw, która odpowiedziała  na zapytanie, ze względu na liczebność może wydawać się niereprezentatywna, dokonane wskazania pozwalają na zidentyfikowania najważniejszych obszarów.

 

CZERWIEC 2010

Planując kolejne działania wspierające rozwój branży informatycznej w województwie, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące zainteresowania  firm udziałem w zagranicznych imprezach promocyjnych (targowych).

imprezy_targowe_mini


Kontakt

tel./fax. 091 449 60 79

klastry@zut.edu.pl