Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy

Niniejsza branżowa strona Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii powstała i była utrzymywana w ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

logo_TWWRkolor

Projekt „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” realizowany był w latach 2009-2011 i był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten także zakładał utworzenie i rozwój sieci regionalnej współpracy pomiędzy dostawcami technologii, a ich odbiorcami, czyli pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami, co miało doprowadzić do realizacji celu głównego projektu, tj. podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. To właśnie w ramach projektu powstało w regionie pięć Branżowych Centrów Kompetencji oraz Centrum Klasteringu, które wspierają zarówno przedsiębiorców, jak i Naukowców w kooperacji pomiędzy sobą. 

Projekt był realizowany przez partnerstwo siedmiu instytucji, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego- Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Północna Izba Gospodarcza.