Aktualności

Prawne aspekty oprogramowania Open Source – licencja GNU General Public License

Oprogramowanie określane mianem Open Source, czyli tzw. otwarte oprogramowanie, to element szerszej kategorii tzw. wolnego i otwartego oprogramowania (z ang. Free/Libre Open Source Software, w skrócie FLOSS) - oprogramowania licencjonowanego na szczególnych warunkach, których wspólnym mianownikiem jest zagwarantowanie licencjobiorcy dostępu do kodu źródłowego. Drugim wspólnym mianownikiem jest to, że oba modele licencjonowania (udostępniania) oprogramowania dotyczą programów komputerowych, które są z perspektywy prawa autorskiego traktowane jak wszystkie inne programy komputerowe chronione prawnie – są one utworami w rozumieniu prawa autorskiego, zaś to od decyzji podmiotu tych praw zależy, na jakich warunkach to oprogramowanie będzie udostępniane podmiotom trzecim. Pomimo tych wspólnych mianowników i wspólnego występowania przedstawicieli obu ruchów w wielu kwestiach, należy zaznaczyć, iż występują różnice pomiędzy nimi w podejściu do szczegółowych kwestii związanych z licencjonowaniem, co oznacza, że nie każda licencja typu Open Source będzie jednocześnie licencją Free Software -  wzajemnie.

więcej>>>